Home 열린마당 구인구직

구인구직

구인 신라면세점 NARS코너 정직원 모집합니다

  • 북경중국어
  • 2019-05-16 20:51:00
  • hit686
  • 211.55.232.10

제주신라면세점 화장품 NARS 정직원

모집인원: 정직원0명,장기알바0명

근무시간: 09:00-18:00,10:00-19:00(스케쥴근무)

근무기간: 2019년 5월이후

급여수준:회사내규에 따름

              연령: 90년생이후 신입&경력자

       (HSK 자격증보유자,중국어회화가능자)

접수서류 : 이력서&자기소개서

문의 및 접수방법: tel.064-710-7256

                         phone.010-4624-3424

                        E-mail ymsong0101@naver.com 

게시글 공유 URL복사
top